Welkom op de website van Open Monumentendag Wassenaar


Wassenaars ‘best kept secret’ is haar rijkdom aan monumenten. Jaarlijks, elke tweede zaterdag van september, wordt een aantal daarvan opengesteld tijdens de landelijke Open Monumentendag. Voor de Stichting Open Monumentendag Wassenaar is deze dag meer dan een optelsom van te bezichtigen monumenten. Al die monumenten samen vertellen de sociale, economische en culturele geschiedenis van ons mooie dorp en dat is een boeiend verhaal.

Boeren, burgers en buitenlui, het landelijke thema van dit jaar, is heel goed van toepassing op de geschiedenis en ontwikkeling van Wassenaar. Het was van oudsher de uitroep waarmee de stadsomroeper de aandacht van het publiek trok. Met die drie begrippen was in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats.

Ook in Wassenaar diende lange tijd het boerenbedrijf als basis. De bollenvelden langs de Katwijkseweg, het grazende vee aan de Oostdorperweg, Maaldrift, Raaphorst en Den Deijl, het zijn historische aangezichten. Het gebied rond het Plein is in alle opzichten het oudste deel van ons dorp. Daar zijn pre-historische sporen van bewoning aangetroffen, Wassenaars eerste burgers (al zal het toen niet zo geheten hebben). Ook buitenlui vonden al snel hun weg naar ons lommerrijke dorp aan de zee. Het was aantrekkelijke plek om de stad te kunnen ontvluchten in de hete zomermaanden. Landgoederen als De Horsten, Backershagen en Groot Haesebroek kennen al een oorsprong in de middeleeuwen. Met de verkaveling van grote landgoederen aan het begin van de twintigste eeuw en het ontstaan van nieuwe villawijken, zoals De Kieviet, nam de bevolkingsgroei een grote vlucht. Zo hadden de bewoners van deze wijken behoefte aan personeel en werklui, wat weer andere nieuwe wijken tot gevolg had. Het ‘rooie dorp’ is daar een goed voorbeeld van. Nieuwe scholen en extra kerken werden bovendien gebouwd om de groeiende bevolking te kunnen bedienen. Elke wijk en iedere weg vertelt dan ook het verhaal van de ontwikkeling van Wassenaar.

Laat u op 9 september meevoeren in de dorpskern door een van onze rondleiders, kies een van de drie fietsroutes, die elk een aspect van het thema zal uitlichten, of bezoek de monumenten afzonderlijk en laat u bijpraten door een van onze gidsen aldaar. Alle mogelijkheden kunt u op deze website bestuderen. Wij heten u van harte welkom!

Heeft u vragen? info@wassenaarsemonumenten.nl