Korenmolen Windlust

Korenmolen Windlust
Open van 11.00u-17.00u
Opgelet: Vanwege brandveiligheid kunnen bezoekers alleen in beperkte aantallen de molen in en alleen onder begeleiding van de molenaar.

Het programma in de molen ziet er als volgt uit :
11.00 – 17.00
Excursie in de Molen,
Expositie in de Galerie Bellen Blazen in het Antropoceen
Muziek leerlingen Rijnlands Lyceum
13.00 – 15.00
kinderworkshop
15.00 – 17.00
Muziek Fata Banana

Ook vroeger al was er sprake van een duidelijke scheiding tussen de molenwoning en de molen zelf. In de molenwoning – de twee huisjes, het bakhuisje en een groot deel van de onderste twee zolders – zijn momenteel een notariskantoor en Kunstgroep Wassenaar gehuisvest. Het notariskantoor is niet open, maar u bent van harte welkom in de galerie van de Kunstgroep (zie Molenwoning). De molenwoning is in 1668 gebouwd met toestemming van de baanderheer van Wassenaer en Zuidwijk.
Op de achtkante onderbouw heeft oorspronkelijk een houten achtkante molen gestaan.
Deze houten molen is voor 1705 vervangen door een “Steene Coorn Wint Molen”.
Het gaat hier inderdaad om een korenmolen, een molen die tot vandaag de dag graan tot meel vermaalt.
Wanneer u de grote toegangsdeur op het westen binnengaat, komt u via een tweetal trappen op de graanzolder.
Hier treft u behalve een grote hoeveelheid onderdelen van andere molens enkele modellen van molentypen aan.
Nog een trap hoger brengt u naar de maalzolder. Hier is de molenaar meestal te vinden.
Via een drietal deuren kan hij naar de stelling gaan teneinde de molen op de wind te zetten, een zeiltje voor te leggen, maar vooral ook om het weer in de gaten te houden.
Wanneer het graan gemalen is, stroomt het via de meelgoot op deze zolder in de zakken.
De zakken worden afgewogen en klaargemaakt voor vervoer naar de bakker of naar andere kopers die veelal zelf hun brood bakken.
Hier boven ligt de steenzolder. Hier vindt het maalproces plaats.
Via diverse overbrengingen wordt de draaiende beweging van de wieken overgebracht op de bovenste steen.
Onder deze steen – de loper – ligt de tweede steen – de ligger.
Het graan wordt tussen deze stenen vermalen tot meel.
Omdat zich op de zolders hierboven diverse draaiende onderdelen bevinden, zijn deze zolders in verband met de veiligheid niet toegankelijk voor de bezoekers.

Naast Open Monumentendag is de molen vrijwel iedere zaterdagmiddag geopend en mocht daar belangstelling voor zijn dan kan één van de molenaars uitleg geven over de werkwijze van deze prachtige molen.
Daar komt nog bij dat u in het winkeltje op de maalzolder versgemalen tarwemeel, roggemeel en maismeel kunt kopen.
U bent van harte welkom.