Kelder Just Haasnoot 👍

Langstraat 29
Open van 11.00u-17.00u

Dit pand stamt oorspronkelijk uit de 17de eeuw. De huidige voorgevel ontstond in 1752, toen hier een grutterij was gevestigd. In 1906 is de winkelpui aangebracht en in 1984 zijn de etalageruiten verlaagd. Toen is ook het inwendige gemoderniseerd, waarbij de 17de-eeuwse kelder werd gerestaureerd en in de winkel opgenomen.
Waarschijnlijk stond er al in de Middeleeuwen op deze plaats een huis. Dit deel van de Langstraat (die vroeger Zuidstraat heette) was eerder bebouwd dan het gedeelte richting Lange Kerkdam.
Uit de Middeleeuwen zijn geen archiefgegevens bewaard gebleven. De vroegst bekende eigenaar is Joris Gerritsz. de Waerdt die waarschijnlijk herbergier was. Zijn huis werd in 1614 gekocht door de schout van Wassenaar Jan Cornelisz. van der Cleij. Het huis was toen voorzien van een erf met hooiberg, schuur en boomgaard. In 1719 kocht de meester-molenmaker Pieter van Wieringe het huis. Het pand werd in 1752 ingrijpend verbouwd tot grutterij. Er kwam een nieuwe voorgevel met een centraal geplaatste voordeur, waarboven een gevelsteen met het jaartal 1752 werd aangebracht. De winkel kwam aan de voorkant, daarachter was een grote ruimte voor een molen die werd aangedreven door een paard. Met behulp van door deze rosmolen aangedreven molenstenen werden zaadkorrels van boekweit ‘gebroken’ tot grutjes. Boekweit was een volksvoedsel (later verdrongen door de aardappel); van grutjes konden gruttepap en pannenkoeken gemaakt worden.
In 1906 is het pand opnieuw verbouwd, nu tot slagerij. Van 1920 tot 1978 dreef hier de familie Hoogeveen een eerste klas slagerij. Daarna kwam het gebouw leeg te staan en na een periode van verval dreigde de sloop. Gelukkig ontfermde de familie Haasnoot zich over het pand. Het werd gerestaureerd en van binnen aangepast aan de moderne tijd. Veel oude details zoals de eeuwenoude ramen bleven echter bewaard. Sinds 1984 is Haasnoot Interieurs er gevestigd. De middeleeuwse kelder met gemetselde nissen, pekelbakken, plavuizen vloer en Delfts blauwe tegels is te bezichtigen.