Rondleiding door de dorpskern👍🕰

Rondleidingen ieder uur. Aanmelding via website of ter plaatse. Start Plein.

Het Plein en de vijf straten die daarop uitkomen behoren tot het oudst bebouwde gedeelte van Wassenaar. Archeologische vondsten tonen aan dat er al sinds de 6de of 7de eeuw sprake is van bewoning van het Plein en omgeving. De wegen die in een vijfsprong samenkomen op het Plein maken deel uit van het historische wegenpatroon van het centrum. Door de lange bewoningsgeschiedenis zijn veel panden van grote bouwhistorische waarde. Door verbouwingen in de loop der eeuwen is dit aan de buitenzijde vaak niet zichtbaar zonder kennis. Een rondleiding is dan ook zeker aan te raden!

De rondleiders nemen u mee door dit oudste gedeelte van het dorpen vertellen u allerhande wetenswaardigheden over de bewoners, straten en gebouwen.