Villa Meyland 🚪

Backershagenlaan 19
Open van 11.00-17.00u, op inschrijving zie de evenementenpagina voor meer informatie

Op het uitgestrekte Wassenaarse landgoed Backershagen verrezen vanaf 1911 verschillende nieuwe buitens. Huize Meyland is er een van.

Locatie en historische context

Het terrein van Meyland behoorde voor 1911 tot het uitgestrekte landgoed Backershagen, dat na het overlijden van Prins Frederik (1797-1881) in het bezit was gekomen van zijn dochter Prinses Marie von Wied. Na haar dood werd het samen met landgoed De Paauw verkocht aan de N.V. Terrein Maatschappij Wassenaar van architect en projectontwikkelaar J. Th. Wouters. Hij verkocht het deel tussen de Rijksstraatweg en de Zijlwatering voor 8 miljoen guldens direct door aan de firma Weise & Co te Rotterdam, waarvan Otto Frederik (Frits) Weise (1884-1974), directielid was. Op dit terrein verrezen in de daarop volgende jaren zes kleine buitens, te weten Beukhaghe, Backershagen, Emmelbee (later Hartenkamp), De Wiltzangk, Meyland en Het Ivecke. De eigenaren en bouwheren waren zonder uitzondering Rotterdamse zakenlieden.

Het deel tussen de Zijlwatering, Backershagen en Rust en Vreugdlaan kwam in bezit van Frits Weise zelf. De opdracht voor de bouw voor Meyland kwam echter niet van Weise, zo blijkt uit de bouwtekeningen. Daar staat als opdrachtgever H. Horstmann vermeldt, een neef van Weise. De grond waarop Meyland verrees was weilandgrond. Wellicht verklaart dat de naam van het buiten, dat naar hooiland verwijst. Aan het begin van de jaren twintig verhuisde Frits Weise, die eerst op het naastgelegen De Wiltzangk woonde, naar Meyland.

De bouw van Meyland

In 1914 gaf H. Horstmann aan de Rotterdamse architect en makelaar Petrus F.B. Musly (1874-1947) de opdracht voor de bouw van een villa met een brug en portierswoning. Voor het ontwerp in Engelse landhuisstijl werd vermoedelijk een architect uit London aangetrokken.

Over de Zijlwatering werd een boogbrug gemetseld met de naam van het buiten: ‘Mey’ op de ene brugpijler en ‘land’ op de andere. Ten zuiden van de entree verrees de dienstwoning; en op het achterterrein (in de noordhoek) een garage met chauffeurswoning.

In de periode van 1915 tot 1920 ontwierp Dirk F. Tersteeg de tuin in de Nieuwe Architectonische tuinstijl. Meyland bestond naast deze tuin uit een weiland en een deel met nutstuinen. Hier waren een moestuin, een boomgaard en verwarmde kweekkassen.

Tuincultuur stond in die tijd hoog in het vaandel. Men deed mee aan exposities, wedstrijden en landbouwtentoonstellingen en viel geregeld in de prijzen met gekweekte bloemen. Ook werd de tuin regelmatig opengesteld. Het echtpaar Weise riep zelfs een Meyland wisselbeker in het leven om de Wassenaarse kweekambities te stimuleren.

In het begin van de jaren ’50 werden het landhuis met tuin en park gekocht door India als residentiewoning. Niet lang daarna, in 1956, verwoestte een brand een deel van de zolder, die in de jaren daarna hersteld werd.

Het deel met de weide en de nutstuinen werd in die tijd separaat ontwikkeld door Frits Weise met een villa voor hemzelf naar ontwerp van de Larense architect W. Hamdorff. Het huis verrees op de plaats van de boomgaard.

Het deel op de hoek Backershagenlaan-Rust en Vreugdlaan is tot op de dag van vandaag weiland. Dit is bijzonder: het is in dit deel van Wassenaar een zeldzaam restant van eeuwenoud, onaangeroerd agrarisch cultuurlandschap. De meeste Wassenaarse buitens zijn immers meerdere keren van functie gewijzigd, bijvoorbeeld doordat verschillende tuinstijlen elkaar opvolgden.

Huis en tuin

Huize Meyland is duidelijk geïnspireerd op de Engelse landhuisstijl; maar liefst zes forse schoorstenen in Engelse stijl sieren het enorme dak.

In het interieur is, zoals in de bouwtijd gebruikelijk was, teruggegrepen op historiserende stijlen. Ook hier is de Engelse invloed voelbaar. Zo is er een typische Engelse Hal met open trappenhuis met onder de trap een vaste bank. De kamers zijn in verschillende stijlen uitgevoerd. De eetkamer in Lodewijk XVI-stijl en de voorkamer in Tudorstijl. Er is veel hout in verwerkt, onder meer in de wandbetimmering en in de balkenplafonds. Ook de doorgangen met bogen, waaronder de Tudorboog, zijn geïnspireerd op Engelse bouwstijlen.

De tuin is strak geometrisch en opgebouwd in drie niveaus. Er is een centraal grindpad, dat overgaat in een vierkante vijver, die vervolgens overgaat in een watergang. De hagen zijn geschoren om het strakke karakter te onderstrepen. Voor het huis en verder weg van het huis gaat deze Architectonische tuinstijl over in een landschappelijke stijl. Deze combinatie kwam vaker voor en wordt gemengde tuinstijl genoemd.